Algemene Leden Vergadering SC Doesburg

Conform onze statuten vindt er normaal gesproken minimaal 1x jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.

Bron: Sportclub Doesburg