Aanpak dijkversterking Doesburg-Zutphen vastgesteld

Het dagelijks bestuur heeft op 11 mei jl. ingestemd met de indeling en fasering van dijktraject Doesburg-Zutphen in deelprojecten.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel