Eind januari besluit over bestemmingsplan Verhuellweg

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg neemt op donderdag 27 januari een besluit over het bestemmingsplan Verhuellweg. Op woensdag 12 januari wordt in de commissie VROM al gesproken over de onderzoeken.

Besluitvorming over het bestemmingsplan werd eind september uitgesteld. In

Bron: Regiobode online