Een Stief Kwartiertje: De slag om de ruimte

Stikstof is een kleur- en reukloos gas, dat overal om ons heen is en het is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. We maken het echter schadelijk door uitlaatgassen van ons verkeer en de uitstoot van onze industrie,

Bron: Regiobode online